Osobe sa autizmom ili smetnjama u razvoju moći će u šetnju u bilo koje vreme

SLUŠAJ