Potpisan sporazum o samozapošljavanju sa NSZ na teritoriji GO Lazarevac

SLUŠAJ