Procesuirano 6.500 ljudi, rekord kršenja zabrane jednog lica čak 16 puta

SLUŠAJ